Welkom bij 'Den Bunt' vzw
Als de Kempenaar over 'Bunt' (ook wel buntgras) spreekt, bedoelt hij eigenlijk 'pijpenstrootje' (Molinia caerulea). Naar deze 'Buntí is de vereniging genoemd. 'Bunt' is een typische grassoort van onze voedselarme kempenbodem. Dit kloek gebouwd gras heeft weinig of geen moeite om zijn standplaats te verdedigen. Zelfs de struikheide is tegen zijn opdringerigheid niet opgewassen
'Bunt' kende in de vroegere Kempen een algemeen gebruik. Er werden onder andere bijenkorven van gevlochten en de knopenarme stengel diende om de opening in de pijpensteel te vormen en deze later ook te poetsen. Vandaar overigens ook de echte Nederlandse naam: Pijpenstrootje.

Wat is nu Den Bunt, niet als grassoort, maar als vereniging?
Als een afdeling van V.M.P.A. zijn we gestart met eigen leden. Lid zijn kan eenvoudig door een kleine bijdrage. Het ganse gezin geniet dan van vele voordelen. U ontvangt 4x per jaar ons 'BUNTBLAD'. Het behandelt algemene fauna en flora, plaatselijke en algemene milieuproblemen, het wel en wee van de vereniging en een typisch jeugdhoekje voor onze kleinsten.

Ben je overtuigd van de natuurrijkdom in onze Kempen en hou je van wandelen met een gids, raadpleeg dan de wandelkalender van Den Bunt. Ook daguitstappen en een meerdaagse reis staan op ons programma. Dia-, film- en voordrachtavonden, steeds in een gezellige sfeer, smeden een hechte band tussen onze leden.

Wens je meer actie, geen probleem er zijn steeds handen tekort bij beheerswerken in natuurgebieden, nestkasten- en paddenacties, opbouw, afbreken en begeleiden van tentoonstellingen, inrichten van plantenruildagen en zoveel andere activiteiten

Dit is het visitekaartje van Den Bunt.
Gemaakt voor Mozilla Firefox en een resolutie van ten minste 800x600.